ul. Młynarska 12  89 625 29 12   nidzica.wojciecha@archwarmia.pl A A A  

Msze Św.

NIEDZIELA
kościół św. Wojciecha w Nidzicy
7:00
8:30
10:00 (suma)
11:30
13:00 (rodzinna)
18:00

NIEDZIELA
kaplica w Pielgrzymowie

10:00 (II i IV niedziela m-ca)

DNI POWSZEDNIE
kościół św. Wojciecha w Nidzicy
6:30, 7:00, 18:00
10:00 (w piątki i pierwsze soboty m-ca)


Nabożeństwa:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
od poniedziałku do soboty
od 7:30 do 17:50

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
środa po Mszy o 18:00

Nabożeństwo ku czci św. Józefa
19. dnia miesiąca po Mszy o 18:00

Nowenna Gietrzwałdzka
27. dnia miesiąca o 17:30

Wypominki roczne
pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00

Nabożeństwo majowe
każdego dnia maja o godz. 17:30

Nabożeństwo czerwcowe
każdego dnia czerwca o godz. 17:30

Nabożeństwo październikowe
każdego dnia października o godz. 17:15

Gorzkie Żale
niedziele Wielkiego Postu
godz. 17:15

Droga Krzyżowa
w piątki Wielkiego Postu
- dzieci godz. 16:30
- dorośli godz. 17:15

Spowiedź Św.

codziennie
podczas Mszy świętych

w I czwartek m-ca
od 17:30

w I piątek m-ca
od 6:00 i od 17:30


(KKK 1422) "Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą"

Chrzest Św.

Jezus mówi: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony". (Mk 16,16)

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do stworzenia nowo ochrzczonemu środowiska wiary i wzrostu na drodze życia chrześcijańskiego. Stąd odpowiedzialność chrzestnych za rozwój religijny dziecka. Dlatego na chrzestnych wybieramy nie według więzi rodzinnych, ale wierności Bogu i Kościołowi (min. 16 lat, bierzmowany, żyjący samotnie albo w związku sakramentalnym, praktykujący).

 • Chrzty w naszej parafii odbywają się w 2 i 4 niedziele każdego miesiąca oraz w 1 i 2 dzień świąt Bożego Narodzenia i w 1 i 2 dzień świąt Wielkanocnych.

 • Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00.

 • W przypadku choroby dziecka możliwe jest indywidualne ustalenie terminu udzielenia sakramentu chrztu.

 • Około dwa tygodnie przed chrztem rodzice (lub rodzic) zgłaszają się do kancelarii parafialnej z Aktem Urodzenia dziecka oraz świadectwem ślubu kościelnego rodziców (ew. konkordatowe zaświadczenie)

 • Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenia wystawione przez macierzystą parafię. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.

 • Około 15 min. przed Mszą Świętą z udzielaniem sakramentu chrztu rodzice i chrzestni zgłaszają się do kancelarii by złożyć podpisy na akcie chrztu.

 • Do przyjęcia zadań chrzestnego, wg Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK 874), może być dopuszczony ten, kto:

  • Ukończył 16 lat (dopuszczalne wyjątki);

  • Jest katolikiem, bierzmowanym, oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić (tzn. praktykujący, żyjący w małżeństwie sakramentalnym lub samotny).

 • Osoba ochrzczona ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św.

 • Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.

 • Rodzice żyjący w związkach niesakramentalnych do spowiedzi nie przystępują.

 • W czasie Mszy świętej "chrzcielnej" należy przystąpić do Komunii św. (rozwiedzeni i żyjący bez sakramentu małżeństwa do Komunii św. nie przystępują). Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

 • Na chrzest należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę.

 • Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św.

 • Aby ochrzcić dziecko spoza parafii należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swojej parafii.

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej obejmuje uczniów od klasy VI Szkoły Podstawowej.

Klasy VII i VIII bezpośrednie przygotowanie do bierzmowania odbywają także w parafii.

Termin udzielania Sakramentu Bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z Biskupem.

Zachęcamy osoby, które chcą przystąpić do sakramentu bierzmowania o kontakt z kancelarią parafialną.

Małżeństwo

Jezus mówi: "Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela ". (Mt 19,5-6)

Narzeczeni, pragnący by ich miłość stała się wobec Boga i Kościoła drogą zbawienia i uświęcenia przez chrześcijańskie małżeństwo, powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 • Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około 3 miesiące przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

 • Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:

  • do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. Ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC (Zaświadczenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa).

  • albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

 • Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

  • Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem).

  • Dowód osobisty (do wglądu).

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

  • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  • Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.

  • Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania.

  • Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania (świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych).

 • Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.

 • Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna.

 • Po wygłoszeniu zapowiedzi, zaświadczenie o tym fakcie, należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

 • Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.

 • W dniu ślubu:

  • narzeczeni i świadkowie dostarczają do kancelarii kartki od spowiedzi (l5 minut przed ślubem).

  • po ceremonii należy złożyć podpisy (zarówno młodzi jak świadkowie) na Zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa.

 • W przypadku tzw. Ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu potrzebny do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

 • W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa można odbierać w kancelarii parafialnej.

 • Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafia należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele lub zgodę na przygotowanie do sakramentu małżeństwa poza własną parafią.

Namaszczenie chorych

Apostoł pisze:"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana". (Jk 5,14)

Sakramentu chorych udzielamy na wezwanie.

Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.

Przy okazji - by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków - pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest "ostatnią posługą", ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.

Wzywajmy do chorych na tyle wcześnie, by mogli jeszcze świadomie wyspowiadać się.
W domu należy przygotować stół nakryty obrusem, naczynie z wodą święconą i kropidło, świece, trochę waty.

Prosimy o księdza dzwoniąc do kancelarii, bądź bezpośrednio na plebanii.

Chorych odwiedzamy w domach w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00-11.00. Podczas wizyty udzielamy (według potrzeby) sakramentów Pokuty, Komunii i Namaszczenia Chorych). Chęć skorzystania z comiesięcznych odwiedzin chorych zgłaszamy do kancelarii parafialnej.

Pogrzeb

Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny zmarłego, a tylko w przypadku ich braku przez znajomych czy sąsiadów. Takich spraw nie załatwiamy telefonicznie.

Dokumenty konieczne do pochówku:
Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego lub Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.

Jeśli zmarły przystępował do sakramentów świętych przed śmiercią zaświadczenia o ich przyjęciu.

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu z kancelarią parafialną.

Pogrzeb osoby nie z naszej parafii jest możliwy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM